Selamat Datang ke Portal OSC 3.0. Kini, permohonan OSC sepanjang masa dengan OSC Online.
SOALAN LAZIM (FAQ)
Topik Soalan Lazim : Pengisian Borang | Prosedur Kerja OSC | Perjawatan | CCC | OSC Online | Manual Pengguna |
from = 1 to = 5
 
    Muka Surat  1 2 3 4 5 Next Page
      Paparan 1-5 daripada 25 Rekod.


OSC ONLINE : SEMUA SOALAN DAN ISU MENGENAI OSC ONLINE
1.
Apakah itu OSC Online?
 
OSC Online adalah sebuah sistem elektronik untuk membuat penyerahan pemohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan. Ianya juga merupakan suatu platform elektronik untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi secara dua hala untuk maklumat-maklumat berkenaan dengan kawalan pemajuan.

Muat turun info lanjut mengenai slaid dan borang soal selidik di [ SINI ]


2.
Bagaimanakah OSC Online boleh dicapai ?
 
1. Google/Cari laman web PBT di Internet melalui komputer anda.
2. Cari pautan laman web PBT.
3. Klik pada pautan OSC Online.
4. Daftar sebagai pengguna
5. Pilih fungsi-fungsi atau perkhidmatan yang anda perlukan.


3.
Apakah modul-modul utama OSC Online?
 
2 modul utama adalah e-penyerahan di mana pemohon perlu mendaftar, muatnaik dan serah permohonan dan e-pemprosesan di mana agensi-agensi teknikal dalaman dan luaran memproses permohonan.

4.
Apakah sub modul OSC Online?
 
Terdapat 8 submodul OSC Online iaitu :
- e-permohonan = pemohon kemukakan mana-mana permohonan dari 32 jenis permohonan yang disenaraikan.
- e-permintaan perkhidmatan = pemohon kemukakan permohonan yang selain daripada 32 jenis permohan yang telah disenaraikan.
- e-rujukan = menyenaraikan keperluan-keperluan lain berkaitan pembangunan di sesuatu PBT selain daripada keperluan seragam yang disenaraikan
- e-tanya = pre-consultation secara online
- e-aduan = membuat aduan terhadap proses dan prosedur OSC Online yang berkaitan dengan permohonan
- e-panduan = maklumat Geographic Information Systems (GIS) bagi PBT Berkaitan
- e-bayaran = pengemukaan bukti bayaran berkaitan kawalan pembangunan
- e-kad laporan = menilai dan menaraf prestasi perkhidmatan-perkhidmatan OSC Online.


5.
Siapakah pemohon kepada OSC Online ?
 
Pemohon ialah orang berkelayakan yang mengemukakan permohonan kepada PBT selaras peruntukan akta-akta yang berkaitan, di antaranya termasuk arkitek, jurutera, perancang, juruukur tanah dan pelukis pelan bangunan.

 
    Muka Surat  1 2 3 4 5 Next Page
      Paparan 1-5 daripada 25 Rekod.


Jumlah Soalan Lazim untuk topik ini : 25

* * * Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome serta resolusi melebihi 1024 x 768 pixel * * *
Terbit sejak 25 Okt. 2007 - Kemas kini pada 26 Mac 2014 : Rekabentuk & Hakcipta Terpelihara © Bahagian ICT/JKT/KPKT