Selamat Datang ke Portal OSC 3.0. Kini, permohonan OSC sepanjang masa dengan OSC Online.
Jenis Permohonan yang diterima oleh OSC
Bilangan Rekod : 36
Bil
Kod
Jenis Permohonan Definisi
Piagam
(ada RT*) hari
Piagam
(tiada RT*) hari
1.
A01
Serentak : PU + KM + PB + PJ Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
111
139
2.
A02
Serentak : PP + KM + PB + PJ Perihal Tanah (Penyerahan balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
111
139
3.
A03
Serentak : PU + PB + PJ Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
111
111
4.
A04
Serentak : PP + KM + PB Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan
108
139
5.
A05
Serentak : PU + KM + PJ Perihal Tanah (Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan
111
139
6.
A06
Serentak : PP + KM + PJ Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan
111
139
7.
A07
Serentak : KM + PB + PJ Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
99
99
8.
A08
Serentak : PU + KM Perihal Tanah (Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang
108
139
9.
A09
Serentak : PP + KM Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang
108
139
10.
A10
Serentak : KM + PB Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan
99
99
11.
A11
Serentak : KM + PJ Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan
99
99
12.
A12
Serentak : PB + PJ Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
99
99
13.
A22
Serentak : PU Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat)
108
139
14.
A23
Serentak : PP Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula)
108
139
15.
A13
Kebenaran Merancang (KM) Kebenaran Merancang (KM)
99
158
16.
A17
Pelan Landskap Pelan Landskap
86
86
17.
A18
Pelan Nama Taman Pelan Nama Taman
33
33
18.
A19
Pelan Nama Jalan Pelan Nama Jalan
33
33
19.
A14
Pelan Kejuruteraan (PJ) Pelan Kejuruteraan (PJ) termasuk Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Parit, Pelan Lampu Jalan
92
92
20.
A15
Pelan Kerja Tanah Pelan Kerja Tanah
92
92
21.
A16
Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan Pelan Jalan dan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan
92
92
22.
A20
Pelan Lampu Jalan Pelan Lampu Jalan
33
33
23.
A21
Pelan Jalan dan Perparitan Pelan Jalan dan Perparitan
92
92
24.
A24
Pelan Kerja Tanah + Pelan Jalan Dan Perparitan Pelan Kerja Tanah + Pelan Jalan Dan Perparitan
92
92
25.
B1
Pelan Bangunan (PB) Pelan Bangunan (PB)
92
92
26.
B2
Permit Pembinaan Kecil Permit Untuk Pembinaan Kecil atau Perubahan dan Tambahan Kecil selaras UUK 18, UKBS 1984
33
33
27.
B3
Permit Sementara Bangunan Permit Sementara untuk Bangunan/Struktur Sementara selaras UUK 19, UKBS 1984
33
33
28.
B4
Pelan Sanitari Pelan dikemukakan untuk rekod sahaja
69
69
29.
B5
Pelan Konkrit Tetulang Pelan dikemukakan untuk rekod sahaja
69
69
30.
C1
Permohonan CFO Permohonan melalui pengemukaan Borang E dan Pengeluaran CFO oleh PBT
14
14
31.
D1
Penyiapan Berperingkat Pengemukaan Notis Penyiapan Berperingkat bagi Proses 3 (Notifikasi Mula Kerja), Proses 4 (Pemeriksaan Interim), Proses 5 (Pemeriksaan Akhir) dan Proses 6 (Pendepositan CCC dan Borang G).
32.
D2
Ketidakpatuhan CCC Pengemukaan Laporan Ketidakpatuhan, pemantauan terhadap kerja-kerja pembetulan dan perakuan ke atas kerja pembetulan disiapkan mengikut arahan Jawatankuasa OSC
33.
P3
Notifikasi Mula Kerja Notifikasi Mula Kerja
0
0
34.
P4
Pemeriksaan Interim Pemeriksaan Interim
0
0
35.
P5
Pemeriksaan Akhir dan Pengeluaran Surat Pengesahan CCC Pemeriksaan Akhir dan Pengeluaran Surat Pengesahan CCC
0
0
36.
P6
Pendepositan CCC dan Borang G Pendepositan CCC dan Borang G
0
0
Nota :
1. Pelan Nama Jalan, Pelan Nama Taman diturun kuasa PBN kepada PBT.
2. Permit dan Permit Sementara diluluskan oleh Jabatan Teknikal PBT.
3. Pelan Sanitari dan Konkrit Tetulang dikemukakan untuk rekod atau lulus.
4. RT = Rancangan Tempatan
* * * Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome serta resolusi melebihi 1024 x 768 pixel * * *
Terbit sejak 25 Okt. 2007 - Kemas kini pada 26 Mac 2014 : Rekabentuk & Hakcipta Terpelihara © Bahagian ICT/JKT/KPKT