Statistik Keseluruhan Permohonan OSC
(dari 13 April 2007 sehingga hari ini 26 October 2021)

Status Borang
Borang1
Borang2
Borang3
Borang4
Borang5
Borang6
Borang7
Jumlah
P : Proses
2,088
1,969
721
3,426
35
9,754
-
18,315
L : Lulus
57,365
78,411
26,838
158,886
7,689
14,657
-
344,168
T : Tolak
9,698
17,472
3,493
14,910
129
46
-
46,070
B : Batal
1,932
4,101
4,726
4,382
81
79
-
15,623
U : Ubahsuai
36
48
4
35
28
1
-
474
K : Tangguh
331
652
159
525
3
20
-
2,012
LS : Lulus Bersyarat
39,840
65,970
20,834
71,311
586
277
-
199,140
R : Rekod
1,838
1,051
590
33,996
300
48,951
-
87,048
Jumlah
113,128
169,674
57,365
287,472
8,851
73,785
322
710,597

Bil
Borang
Nama Borang Keterangan
1.
Borang1
Permohonan Serentak
Simultaneous Application
Borang Rekod Permohonan Serentak
2.
Borang2
Kebenaran Merancang
Planning Approval
Borang Rekod Permohonan Kebenaran Merancang (KM)
3.
Borang3
Pelan Kejuruteraan
Engineering Plan Approval
Borang Rekod Pelan Kejuruteraan (PJ)
4.
Borang4
Pelan Bangunan
Building Plan Approval
Borang Rekod Pelan Bangunan (PB)
5.
Borang5
CFO
CFO
Borang Rekod Permohonan dan Pengeluaran CFO
6.
Borang6
CCC
Certificate of Completion and Compliance
Borang Rekod Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan
7.
Borang7
Permohonan Tak Lengkap
Incomplete Application
Borang Rekod Permohonan Tak Lengkap