Bilangan OSC Mengikut Negeri dan Taraf
Negeri
Bandaraya
Perbandaran
Daerah
Modified PBT
Jumlah
01 - Johor
3
7
6
0
16
02 - Kedah
1
4
6
1
12
03 - Kelantan
0
1
11
0
12
04 - Melaka
1
3
0
0
4
05 - N.Sembilan
1
2
4
0
7
06 - Pahang
1
3
7
1
12
07 - P.Pinang
2
0
0
0
2
08 - Perak
1
4
10
0
15
09 - Perlis
0
1
0
0
1
10 - Selangor
4
7
1
0
12
11 - Terengganu
1
2
4
0
7
14 - W.Persekutuan
1
0
0
2
3
Jumlah
16
34
49
4
103

* Klik nama Negeri untuk menyenaraikan OSC/PBT di negeri tersebut *
Data sehingga : 23 May 2024