Bilangan PBT Mengikut Negeri dan Taraf
Negeri
Dewan / Majlis Bandaraya
Majlis Perbandaran
Majlis Daerah
Jumlah
01 - Johor
3
7
6
16
02 - Kedah
1
4
6
11
03 - Kelantan
0
1
11
12
04 - Melaka
1
3
0
4
05 - N.Sembilan
1
2
4
7
06 - Pahang
1
3
7
11
07 - P.Pinang
2
0
0
2
08 - Perak
1
4
10
15
09 - Perlis
0
1
0
1
10 - Selangor
4
7
1
12
11 - Terengganu
1
2
4
7
12 - Sabah
1
2
23
26
13 - Sarawak
3
4
19
26
14 - W.Persekutuan
1
0
0
1
Jumlah
20
40
91
151

* Klik nama Negeri untuk menyenaraikan PBT di negeri tersebut *
Data sehingga hari ini : 16 July 2024